Program

Na programu pilně pracujeme. Máte nápad, jak program obohatit? Spojte se s námi.

Program minulého ročníku

09:00 – 10:00

A: SECURITY BY DESIGN – TO, CO NENÍ BEZPEČNĚ NAVRŽENO, NELZE BEZPEČNĚ PROVOZOVAT

Musíme si pomáhat

Vladimír Rohel, ředitel sekce Bezpečnost, NAKIT

Kybernetická bezpečnost není jen plnění zákonných povinností.

Penetrační testy a Bug Bounty program

Jindřich Šlisík, Security Manager, Productboard

Pojďme si ujasnit jaký je rozdíl mezi Penetračním testem a Bug Bounty programem. Dále se zaměříme na nějaké příklady Bug Bounty programu a jak správně nahlásit chyby firmám.

Preventivní péče pro vaše aplikační portfolio

Martin Diviš, Datacenter Solution Architect, Cisco Systems, Central Europe

Aplikace jsou dnes to, co stále častěji rozhoduje o úspěchu a neúspěchu podnikatelských záměrů. Zhmotňují se v nich obchodní strategie, znalosti trhu a klientely, finanční toky, dodavatelské poměry, jsou výkladní skříní pro koncové uživatele – bez nich IT prakticky nedává smysl.
Cisco Systems nabízí řadu řešení pokrývajících téměř celý životní cyklus aplikací, nezávislých na provozované infrastruktuře. Tato řešení aplikacím nabízí optimální provozní prostředí, dovolují celé prostředí optimalizovat z hlediska nákladů a požadovaných provozních parametrů a umožňují hlubokou analýzu aplikací za provozu včetně odhalení případných anomálií a rychlou analýzu příčiny problému, a to jak v prostředí vlastních datových center, tak v prostředí veřejných cloudů.
Právě preventivní monitoring aplikací, zajištění jejich trvalé dostupnosti, analýza odchylek a pokročilé možnosti sledování aplikací od uživatelského rozhraní až po poslední dotaz do databáze bude hlavním tématem této přednášky.

10:00 – 10:15

Přestávka

10:15 – 11:45

B: JAK PŘEŽÍT S CO NEJMENŠÍMI ZTRÁTAMI ANEB PRŮŠVIH JE TO JEDINÉ, CO NÁŠ POUČÍ

No Paskvil Agile - Jak vyvíjet software a nevyhazovat přitom peníze z okna

Radek Petr, Head of Delivery, MoroSystems

Vybíráte technologického partnera pro vývoj vašeho software? Řídíte dodavatele externího vývoje? Pokud jste odpověděli aspoň jednou ano, je toto setkání právě pro vás. Podle nezávislého průzkumu pouze 13 % zadavatelů vývoje software hodnotí, že byli zcela spokojeni s průběhem a výsledkem všech svých realizovaných projektů. Na trhu vývoje software se pohybujeme 14 let a pozorujeme, že spolupráce mezi zadavateli a dodavateli softwarového řešení často nefunguje ideálně. Není výjimkou, že se rozcházejí v momentě, kdy je výsledkem spolupráce nepoužitelný paskvil.
Zjišťovali jsme, jaké příčiny vedou k tomu, že spolupráce nefunguje a očekávané výsledky se nedostavují. Začali jsme pozorovat opakující se důvody, a troufáme si tvrdit, že víme, jak situaci zlepšit. Na naší přednášce vám ukážeme, které 3 kroky zásadně zlepší vaši spolupráci s dodavateli softwaru a společné výsledky.

Smysluplná bezpečnost koncových stanic

Jan Marek, etický hacker,

Zabezpečení koncové stanice je stále více a více podceňovanou disciplínou. Rychlá řešení nabádají k implementaci pokročilých bezpečnostních technologií. Bez základních principů je to ovšem zbytečné a společnost často nabývá falešného pocitu bezpečí.

Moderní architektura bezdrátového přístupu do podnikových sítí

Petr Pavlů, ředitel technické podpory prodeje CEE, CISCO

WiFi technologie a jejich uplatnění v podnikových sítích prošly významným vývojem od kdysi příležitostného způsobu připojení k současnému stavu, kdy představují často hlavní způsob přístupu do firemního komunikačního prostředí. Současná generace WiFi6 přináší – podobně jako generace předchozí – celou řadu inovací a nových možností, které znovu potvrzují roli této technologie v podnikových sítích. Nicméně nároky na jejich architekturu se neustále zvyšují a zahrnují nejen technologii samotnou, ale i další aspekty, jako je bezpečnost, snadné nasazení a správa, možnosti dohledu a získávání analytických dat, schopnost interakce s aplikačním prostředím a podobně. Tato přednáška odpoví na otázku proč využít WiFi6 k dalšímu rozvoji podnikových sítí už dnes, ale ukáže také na příkladech řešení Cisco, jak je při nasazení této technologie důležitá celková architektura, která dokáže efektivně kombinovat mobilitu a uživatelský komfort s potřebným stupněm bezpečnosti a s odpovídajícími možnostmi dohledu a integrace.

CIO pod palbou dokazování

Radek Beneš, soudní znalec v oblasti IT a kybernetické kriminality,

Provoz a rozvoj informatiky zasáhl již dávno všechny oblasti podniku, kdy některé nejen podporuje, ale některé oblasti řídí a žene kupředu svými novými technologiemi a možnostmi. ICT najednou není jen optimalizátorem existujících a známých procesů, ale zavádí vlastní přístup k řešení problémů, přináší inovace, se kterými si ostatní obory lidské činnosti někdy nejsou schopny včasně poradit. Kupříkladu právo.
Do příchodu ICT bylo jednoduše "postaveno na jisto" co je originálem, co kopií, v jakém místě osoby jednají, jak osoby prokáží svou identitu apod. To vše obor ICT a všudypřítomná digitalizace (virtualizace) změnila. CIO po večerech již obvykle nestuduje technické příručky, ale studuje právní texty jako zákon o kybernetické bezpečnosti, zákon o ochraně osobních údajů, zákon o službách vytvářejících důvěru, zákon o elektronické identifikaci a další. Pojďme se v několika minutách podívat alespoň na střípek potřeb v tomto čase, kde na informatiku spoléhají i ostatní, a to je dokazování. Tématem příspěvku jsou elektronické důkazy a dokazování, tedy řízení obsahu, resp. správa a uchování informací, dat a znalostí, jen z jiného pohledu. Pohledu užití těchto dat při správním, trestním či jiným typem řízení.

11:45 – 12:30

Přestávka na oběd

12:30 – 14:00

C: KDYŽ SI HACKER, PRÁVNÍK, BEZPEČÁK A SOUDNÍ ZNALEC SEDNOU K JEDNOMU STOLU...

Ne takhle nezačíná vtip, ale šance porozumět problematicky kybernetické bezpečnosti z všech úhlů. CO chcete chránit? PROČ to chcete chránit a co Vám hrozí, když to dělat nebudete? Abyste tuto skládanku doplnili o JAK se chránit, musíte vědět před čím se chránit. Společná otevřená diskuze v rámci tohoto diskusního panelu Vám pomůže dostat se do většího detailu porozumění, jak to dělat správně.


Moderuje: Michal Horáček, Cloud Solution Specialist,  Microsoft 

14:00

Konec přímého přenosu