Co je CIO Agenda?

Konference CIO Agenda je odborná platforma nejen pro šéfy IT, ale také pro TOP manažery. Setkání, které přináší nejlepší příklady efektivní spolupráce IT a dalších týmů při podpoře úspěšného a bezpečného chodu společnosti. Příležitost pro všechny, kteří přemýšlí byznysově a vnímají potřebu lepší komunikace IT a ostatních částí firem / institucí.

O čem to v roce 2018 bude?

  • V době, kdy chod firem ohrožují nejen přírodní živly, ale i kybernetické útoky je vědomé plánování kritické situace klíčovou a nedílnou součástí schopnosti zajistit kontinuitu a obnovu procesů a činnosti organizace a tím minimalizovat ztráty.
  • Nehrozí pouze ztráta dat, ale i ztráta dobré pověsti značky a věrnosti zákazníka.
  • Budování bezpečnostní kultury a ochrana soukromí by měla být prvořadým zájmem nejen pro CIO, ale hlavně pro TOP management. Konečnou odpovědnost za fungování firmy a tedy i za řízení kontinuity činností má totiž vrcholové vedení organizace.
  • Konference nabídne cestu jak zvládat rizika, snížit pravděpodobnost narušení, zkrátit dobu výpadků činností a omezit negativní dopad na klíčové produkty a služby organizace.

Pro koho to je?

Konference pro všechny, kteří si uvědomují rizika a ví, že vědomé plánování kritické situace je klíčovou a nedílnou součástí schopnosti zajistit kontinuitu a obnovu procesů a činnosti organizace a tím minimalizovat ztráty.