Co je CIO Agenda?

Konference CIO Agenda je odborná platforma nejen pro šéfy IT, ale také pro TOP manažery. Setkání, které již 6 let přináší nejlepší příklady efektivní spolupráce IT a dalších týmů při podpoře úspěšného a hlavně bezpečného chodu společnosti. Příležitost pro všechny, kteří přemýšlí byznysově a vnímají potřebu lepší komunikace IT a ostatních částí firem / institucí.

O Konferenci

O čem to v roce 2022 bude?

JAK SE VYHNOUT FAKT VELKÉMU PRŮ*ERU?

Kybernetická bezpečnost je trvalý proces, nikoli stav. Proto se i letos program konference CIO Agenda zaměří na to, jak dobře připravit systémy, aplikace a jejich uživatele, včetně managementu na známé i dosud neznámé kritické situace. Zaměříme se na aktuální hrozby, na návody jak postupovat při řešení bezpečnostních incidentů, abychom zabránili nejen ztrátám finančním, ale i případnému poklesu důvěry klientů a poškození dobré pověsti. V neposlední řadě si ukážeme, jakým právním důsledkům můžeme čelit, když to budeme dělat špatně. Se svými argumenty a zkušenostmi vystoupí přední odborníci a praktici a stejně jako v minulém roce se nepochybně do diskuse zapojí i řada účastníků. Třeba právě vy. :)

Pro koho to je?

Konference nejen pro CIO, ale i pro členy Top Managementu, kteří nesou zodpovědnost za chod firmy.